پروژه‌ها

کرکره برقی آلومینویمی
ساختمان مرکزی بانک گردشگری
کرکره برقی آلومینومی
درب اتوماتیک با شیشه دودی
موسسه آموزش عالی آل طه
درب اتوماتیک با شیشه دودی
اجرا درب اتوماتیک
تونل سد آریانا
درب اتوماتیک
کرکره رول گیتر
شرکت پرنس
بزرگ‌ترین کرکره رول گیتر ایران
شیشه سکوریت
گالری مقدم
شیشه سکوریت
درب اتوماتیک
ساختمان مبادلات طلا
درب اتوماتیک
درب اتوماتیک تک لت
بیمارستان بقیه الله
درب اتوماتیک تک لت
اجرا کرکره برقی آلومینیومی و درب اتوماتیک
ساختمان باران کنارگذر پل میرداماد
اجرا کرکره برقی آلومینیومی و درب اتوماتیک
کرکره برقی آلومینیومی
خیابان برزیل شرکت تونل سد آریانا
کرکره برقی آلومینیومی
1
بانک گردشگری شعبه همدان
کرکره برقی پلی کربنات با تائیدیه پلیس امنیت
کرکره پلی کربنات
بانک شهر شعبه مولوی
کرکره پلی کربنات
6666
بانک شهر شعبه بلوار ارتش
کرکره پلی کربنات
964313
بانک شهر شعبه دیباجی جنوبی
کرکره برقی پلی کربنات
22222
بانک شهر مقدس اردبیلی
کرکره پلی کربنات
666325
بانک شهر شعبه تهران‌پارس-رشید
کرکره پلی کربنات

برخی از مشتریان ما